Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HÌNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 029

Trọng lượng : 150g kg

Tuổi : 21 ngày

Lối đá : Cha nạp lùa

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà 21 ngày

1 Lượt bình luận

ẢNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 028

Trọng lượng : 100g

Tuổi : 07 ngày

Lối đá : cha canh dạt

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà mới nở được 7 ngày

0 Lượt bình luận

TRE BƯỚM TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 020

Trọng lượng : 1.1 kg

Tuổi : 06 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: chưa

Hiện Trạng: mới nhốt

0 Lượt bình luận

TRE BƯỚM

Giá: Liên hệ

Mã số : 019

Trọng lượng : 1.1 kg

Tuổi : 06 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: CHƯA

Hiện Trạng: mới nhốt

0 Lượt bình luận

Kelso 100%

Giá: Liên hệ

Mã số : 005

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Nạp Canh

Thành Tich: 5*

Hiện Trạng: Đúc Mái

0 Lượt bình luận

XÁM TIGE

Giá: Liên hệ

Mã số : 004

Trọng lượng : 1.4 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh Chặn

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

BẠCH CÔNG TỬ

Giá: Liên hệ

Mã số : 003

Trọng lượng : 1.4 kg

Tuổi : 18 tháng

Lối đá : Canh dạt

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

Hack & Kelso

Giá: Liên hệ

Mã số : 002

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 15 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 2*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận

Bướm Camelo

Giá: Liên hệ

Mã số : 001

Trọng lượng : 1.5 kg

Tuổi : 30 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 7*

Hiện Trạng: Trực Chiến

0 Lượt bình luận