Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Dưới 3 kg

KELSO ASIL

Giá: Liên hệ

Mã số : 013

Trọng lượng : 2.7 kg

Tuổi : 24 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3 Win

Hiện Trạng: Đúc Nọc

0 Lượt bình luận

CÚ CON TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 017

Trọng lượng : 2.8 kg

Tuổi : 7 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: 00 Win

Hiện Trạng: mới nhốt lồng

0 Lượt bình luận

BÔNG TƠ

Giá: Liên hệ

Mã số : 016

Trọng lượng : 2.7 kg

Tuổi : 7 tháng

Lối đá : Chưa xổ

Thành Tich: 00 Win

Hiện Trạng: mới nhốt lồng

0 Lượt bình luận