Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

HÌNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 029

Trọng lượng : 150g kg

Tuổi : 21 ngày

Lối đá : Cha nạp lùa

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà 21 ngày

1 Lượt bình luận

ẢNH GÀ CHA

Giá: Liên hệ

Mã số : 028

Trọng lượng : 100g

Tuổi : 07 ngày

Lối đá : cha canh dạt

Thành Tich: chờ 12 tháng sau

Hiện Trạng: Gà mới nở được 7 ngày

0 Lượt bình luận