Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Sản phẩm

XÁM VÀNG MÀU NGÃ

Giá: Liên hệ

Mã số : 001

Trọng lượng : 3.3 kg

Tuổi : 9 tháng

Lối đá : Canh 

Thành Tich: Chưa đá

Hiện Trạng: Gà Tốt

0 Lượt bình luận

Chicken Gold

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng Túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken Gold

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng Túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken King

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng Túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken Prine

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken Gold THM

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng Túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken Gold USA

Giá: Liên hệ

Trọng lượng túi: 2kg

0 Lượt bình luận

Chicken Gold

Giá: Liên hệ

Trọng Lượng Túi: 2kg

 

0 Lượt bình luận