Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BƯỚM ĐẤU

Giá: Liên hệ

Mã số : 030

Trọng lượng : 3.9 kg

Tuổi : 20 tháng

Lối đá : Canh xúc

Thành Tich: 3*

Hiện Trạng: chờ đá

0 Lượt bình luận

XÁM

Giá: Liên hệ

Mã số : 025

Trọng lượng : 3.6 kg

Tuổi : 20 tháng

Lối đá : Canh chọi

Thành Tich: 3 *

Hiện Trạng: trực chiến

0 Lượt bình luận

QUE KHỦNG LONG

Giá: Liên hệ

Mã số : 007

Trọng lượng : 4 kg

Tuổi : 10 tháng

Lối đá : Dạt Cập

Thành Tich: Chưa Đá

Hiện Trạng: Gà Mới

0 Lượt bình luận